SLU:s service för systematiska översikter

Senast ändrad: 23 juni 2021

Syftet med en systematisk översikt är att summera all tillgänglig och relevant forskning för en specifik frågeställning. Biblioteket kan hjälpa dig med din systematiska översikt. Kontakta oss, eller besök vår öppna resurs i Canvas, SLU Hub for systematic Reviews.

En central del av en systematisk översikt utgörs av en omfattande strukturerad litteratursökning, som redovisas i detalj i den publicerade artikeln eller rapporten.

Bibliotekets stöd kring systematiska översikter

Vi erbjuder stöd på olika nivåer:

  • Konsultation - Vi vägleder kring relevanta söktermer för en forskningsfråga, söktekniker i valda databaser och visar på verktyg och tekniker för screening.
  • Utförande - Vi utför sökningar i samarbete med er i relevanta och tillgängliga databaser och levererar resultatet i ett format som passar dig och din projektgrupp.
  • Från planering till publicering - involvering i projektet – För mer omfattande sökprojekt, kan ni behöva göra kompletterande sökningar under projektets gång, hitta lösningar för er dokumentation och datahantering. Vi kan vara ett stöd hela vägen från planering till publicering.
  • Föreläsningar, workshops och kurser – Vi kan skräddarsy efter era behov och vad som passar dig och din projektgrupp.

Kontakta biblioteket om du är intresserad av någon av våra tjänster. 

Öppen resurs för systematiska översikter

Vill du veta mer om metoder och resurser kan du läsa mer i vår öppna resurs i lärplattformen Canvas:

 

Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE