Boka språkhandledning

Senast ändrad: 26 september 2022

Du som är student eller doktorand kan boka handledning med en språkhandledare under terminstid.

Vi kan hjälpa dig med:

  • skrivprocessen (att komma igång, upprätta en arbetsplan)
  • konkret språkhjälp (språk och stil, struktur och disposition)
  • skrivkramp eller talängslan
  • presentationsteknik (t.ex. visuell design av poster- eller PowerPoint-presentation, muntlig presentation)

Vi kan dock inte hjälpa dig med innehåll eller korrekturläsning. 

Handledningen sker online via Zoom.

Boka språkhandledning

Uppgiftens språk *
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta:

Om du har behov av särskilt stöd, till exempel på grund av dyslexi eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd.