Drop-in – få hjälp online!

Senast ändrad: 28 oktober 2021

På bibliotekets drop-in kan du få hjälp av bibliotekarier med att söka och värdera källor och av språkhandledare med muntligt och skriftligt akademiskt språk.

Ställ dina stora och små frågor om till exempel: 

  • Söka litteratur och värdera källor.
  • Referenshantering och plagiat.
  • Akademiskt språk, struktur och disposition.
  • Skrivprocessen och studieteknik.
  • Referenshanteringsprogram, till exempel Endnote och Zotero.

Tid och plats

Onsdagar kl. 13–15 under terminstid.

Du träffar en handledare genom att gå in i Zoom. Vid vissa tillfällen kan det vara kö, handledaren släpper då in dig i Zoom-rummet så fort det blir ledigt.
 
Behöver du hjälp under andra tider går det bra att chatta eller skicka mejl, se kontaktinformation nedan.