Dokumentmall för studentuppsatser

Senast ändrad: 29 september 2022

SLU-biblioteket har en Word-mall för uppsatser som du kan använda till ditt självständiga arbete eller examensarbete. Mallen följer SLU:s grafiska profil.

Mallen uppdateras kontinuerligt. Du hittar den senaste versionen med instruktioner här:

Tillgänglighetsanpassning

Pdf:er som publiceras vid SLU ska vara tillgänglighetsanpassade enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För att din slutgiltiga pdf ska vara tillgänglighetsanpassad krävs att du följer mallens formatering och anger beskrivningar för alla bilder (så kallade alt-texter) och tabeller i Word-dokumentet.

Instruktioner för hur du gör din fil tillgänglig finns på sidan SLU-mallar för Word under rubriken ”Skapa tillgängliga pdf-filer från Word och andra program”.