27
nov
Zoom

Att leda dialoger och samverkan: ett verktyg för reflektion

Målgrupp:

Webbinariet vänder sig till tjänstepersoner (kommunikatörer, samhällsplanerare, strateger, samordnare, samverkansledare med fler) vid kommuner, länsstyrelser, regioner och myndigheter samt till konsulter som är specialiserade på att leda dialoger och samverkan.

Beskrivning:

Dialoger och samverkan blir allt vanligare. Hållbarhetsutmaningar hanteras över sektors- och professionsgränser och medborgare bjuds in till att delta i politiska processer och omställningsarbete. Den ökade användningen av ”mjuka” styrformer innebär att tjänstepersoner, kommunikatörer och konsulter blir ansvariga för att leda dialoger och samverkan. Sådant ledarskap handlar om att utveckla förtroendefulla relationer och om att gå en balansgång mellan att leda och stödja en grupp. Förmåga att leda dialoger och samverkan utvecklas genom erfarenhet och reflektion över praktiska dilemman och svåra situationer.

I detta webbinarium presenteras ett verktyg som möjliggör reflektion över maktrelationer i dialoger och samverkan. Verktyget har utvecklats genom ett samarbete mellan SLU, Uppsala universitet och Uppsala kommun. Under webbinariet erbjuds möjlighet att pröva verktyget och att samtala med dialog- och samverkansledare samt forskare i miljökommunikation.

Medverkande:

Martin Westin, forskare i miljökommunikatin vid SLU 
Amelia Mutter, forskare i miljökommunikatin vid SLU
Ida Wiking, utvecklingsledare Uppsala kommun
Marina Ziakouli, planarkitekt Uppsala kommun

Kontaktperson:

Martin Westin, martin.westin@slu.se

Fakta

Tid: 2020-11-27 14:45 - 16:15
Ort: Zoom
Arrangör: Mistra Environmental Communication

Kontaktinformation

Sidansvarig: maria.arpe@slu.se