26
nov
Zoom

Hur skapar vi förändring genom kommunikation?

Ska vi kommunicera hopp eller förtvivlan, ur ett lokalt eller globalt perspektiv?

Många av oss som arbetar med hållbarhets- och klimatfrågor funderar över vilken typ av kommunikation som är mest effektiv. Den optimistiska som skapar hopp eller en mer realistisk och kanske pessimistisk kommunikation som tenderar att framkalla negativa känslor? Det är också väldigt svårt att göra globala och abstrakta utmaningar gripbara, medan ett lokalt fokus kanske inte alltid ger hela bilden.

I denna diskussion frågar vi Erika Bjerström om vilka insikter om kommunikation för förändring hon har fått under sin tid som SVT:s klimatkorrespondent. Och hur resonerade hon när hon arbetade med sin senaste bok Klimatkrisens Sverige (2020) om hur olika platser i Sverige förändras med den globala uppvärmningen? Vi får ta del av hennes röst, men också av röster och perspektiv från forskare vid Uppsalas två universitet som intresserat sig särskilt för hur mening kan skapas vad gäller samhällsförändring i tider av klimat- och hållbarhetskris.

Medverkande:

Erika Bjerström, SVTs klimatkorrespondent och författare av Klimatkrisens Sverige
Lars Hallgren, universitetslektor i miljökommunikation vid SLU
Kajsa Kramming, kulturgeograf vid Uppsala universitet

Moderator:

Stina Powell, SLU

Fakta

Tid: 2020-11-26 10:30 - 12:00
Ort: Zoom

Kontaktinformation