16
nov
Zoom

Att leda och delta i dialoger och samverkan: Hur kan vi lära av svårtolkade och omstridda situationer? – Workshop

Vid denna workshop presenterar vi Reflektionscykeln – ett stödmaterial för dig som arbetar med dialog och samverkan.

Hållbarhetsutmaningar hanteras allt oftare över sektors- och professionsgränser och medborgare bjuds in till att delta i politiska processer och omställningsarbete. Du som deltar i, eller leder dialoger och samverkan ställs inför situationer som är svårtolkade och omstridda. Det kan handla om att skapa energi i en grupp som inte riktigt förstår sitt uppdrag, att hantera motstridiga perspektiv och viljor eller att identifiera vad som är möjligt att förändra och vad vi måste acceptera.

Att agera klokt i dialoger och samverkan om komplexa problem kräver gott omdöme. Ett sådant utvecklas genom erfarenhet och reflektion. För att möjliggöra reflektion och lärande i dialog och samverkanpraktiken har vi utvecklat Reflektionscykeln. Under workshopen kommer du att få möjlighet att lära dig hur Reflektionscykeln kan användas och pröva om det kan vara ett verktyg som passar dig. Du kommer även få möjlighet att byta erfarenheter med kollegor från andra organisationer.

För vem?
Dialog- och samverkanspraktiker inom kommuner, myndigheter, regioner, länsstyrelser, civilsamhälle, akademi och konsultfirmor och alla andra som är intresserade av dialog och samverkan för att hantera hållbarhetsutmaningar.

Facilitatörer:
Martin Westin, forskare inom miljökommunikation
Fanny Möckel, forskarassistent inom miljökommunikation

Länk till Reflektionscykeln

Fakta

Tid: 2021-11-16 10:15 - 12:00
Ort: Zoom
Arrangör: Mistra Environmental Communication
Sista anmälningsdag: 12 november 2021

Kontaktinformation