Utvärdering/Evaluation Miljökommunikationsdagarna 2021

Senast ändrad: 19 november 2021

Tack för att du tar dig tid att svara på vår utvärdering. Det hjälper oss att utveckla Miljökommunikationsdagarna till nästa år.

Thank you for taking the time to respond to our evaluation. It helps us to develop the Environmental Communication Days for next year.

 

Du är välkommern att svara på svenska eller engelska.

Please feel free to write in Swedish or English.

Utvärdering/Evaluation Miljökommunikationsdagarna 2021

Deltog du i årets Miljökommunikationsdagar?

Did you participate in this year's Environmental Communication Days?

Om du inte hade möjlighet att delta, vill du dela med dig av anledningen till detta?

Vad har du lärt dig under Miljökommunikationsdagarna 2021?

Vilka ämnen/frågeställningar skulle du vilja att nästa års Miljökommunikationsdagar fokuserade på?

Tyckte du att något var extra bra?

Har du förslag på något som vi kan förbättra till nästa år?

Hade du deltagit om dagarna hade arrangerats fysiskt i Uppsala eller Stockholm?

Would you have participated if the meeting had been a physical meeting in Uppsala or Stockholm?

Vad arbetar du med?

Varför är Miljökommunikationsdagarna intressanta för dig?

Var hittade du information om miljökommunikationsdagarna?

Where did you hear about the event?

Har du övriga kommentarer om Miljökommunikationsdagarna 2021?

Får vi kontakta dig för att diskutera framtida idéer till Miljökommunikationsdagar eller ett nätverk för miljökommunikatörer?
(Ange din mejladress i fältet nedan eller kontakta maria.arpe@slu.se)

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data