Networked Silences: Algoritmer och meningsskapande

Senast ändrad: 23 september 2022
Kondensstrimmor.

Vad går förlorat när miljökriser filtreras genom algoritmer? Forskare, offentlig sektor och civilsamhället samlas för att diskutera.

Välkommen till symposium och arbetsmöte för att förstå tystnaden i de algoritmiska nätverken. Social media, sökmotorer och rekommendationssystem bidrar inte bara till att sprida kännedom om sakernas tillstånd. Legitima miljöfrågor misstänkliggörs, placeras utanför kulturella normer och döljs.

Sådana nätverkstystnader (Networked Silences) har verkliga konsekvenser för kunskap och handling i vardagen, samhället och politiken och för möjligheterna till meningsfull förändring. Insikten om att algoritmer är historiskt tillfälliga och favoriserar vissa perspektiv framför andra ligger till grund för symposiets frågor. Det har i sin tur betydelse för vilka miljöfrågor som får mer och mindre uppmärksamhet i den allmänna debatten. Det är därför viktigt att inleda en diskussion om de sociala och tekniska mekanismer som möjliggör och upprätthåller nätverkens tystnader.

Symposiet hålls på Uppsala konstmuseum den 6 oktober. Presentationer, diskussioner, en modererad paneldiskussion och utbyte av idéer över förfriskningar står på programmet. Dagen därpå hålls ett arbetsmöte för forskare på SLU i Uppsala för att diskutera pågående och framtida forskning.

Symposiet är gratis och det går att registrera sig för enskilda programpunkter.

Anmälan

Markera det alternativ som bäst beskriver din yrkesroll:
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Presenterande deltagare

 

Nina Wormbs

Nina Wormbs är professor i teknikhistoria på KTH. Wormbs har studerat informationssamhällets infrastruktur och konflikter om ny medieteknik. På senare år har Wormbs forskat mer och mer om vårt sätt att betrakta och förstå miljön.

Sedan 2019 har hon studerat legitimeringsprocesser för ickehandling i klimatfrågan med finansiering från Riksbankens jubileumsfond.

 

Tystad och osynlig? Miljö- och klimatfrågan i offentligheten.

Har och i så fall hur frågor som rör klimat och miljö diskuteras och kommunicerats över tid? Är de utmaningar vi ser i samtiden nya eller finns det återkommande mönster? I sin introduktion till symposiet diskuterar Nina Wormbs miljö- och klimatfrågornas plats över tid och hur man kan förstå meningsskapande processer i brottet mellan nya och gamla medier.

Se mer om Nina Wormbs här.

 

Jonas Andersson SchwarzJonas Andersson Schwarz är docent på Södertörns högskola. Han är tvärvetenskapligt orienterad med starkt intresse för hur vardagsliv påverkas av den samtida, allt mer digitaliserade medieekologin.

Tidigare har han bland annat granskat de specifika faktorer som spelar in för delning av politiska tweets, samt vilken typ av material från sociala medier som fångas upp av traditionella nyhetsmedier.

 

De algoritmiska mediernas dubbelhet: Både en del av problemet och en del av lösningen?
Vi vet sedan länge hur fundamentalt inlemmade medier är i det industrikapitalistiska maskineriet. Det är genom medier som konsumism upprätthålls och begär skapas. Samtidigt är det i medierna som vägar mot en miljövänligare framtid kan formuleras. Annonsering som finansieringsmodell gör medier strukturellt beroende av konsumtionssamhället. Med algoritmiska medier blir detta ännu tydligare, något som avspeglas i de enorma regleringsåtgärder som nu rullas ut inom EU (exv Digital Markets Act och Digital Services Act). Samtidigt är algoritmiska medier anpassningsbara; de formas delvis av användarna, och användare hittar olika sätt att runda algoritmerna.

Se mer om Jonas Andersson Schwarz här.

 

Malte Rödl

Malte Rödl is a researcher at the Mistra Environmental Communication programme. His research is concerned with the interactions of people, 'technology', and the environment and combines insights from science and technology studies, sociology, geography, and systems sciences.

At the Mistra programme, he researches the opening of spaces for transformative encounters in social media and the arts.

 

 

Kan en papegoja få dig att ändra dig? Reflektioner kring klimatkrisen i sökmotorer.

Sökmotorer har blivit kraftfulla verktyg i vardagen som förbinder oss med världen: baserat på indexeringen av webben ger de svar på våra frågor. Med avstamp i ett antal exempelsökningar från vardagslivet, reklam och olika onlineforum kommer Malte Rödl att diskutera hur sökord och resultatsidor skapas och reproduceras och därmed visa hur sökmotorer – precis som papegojor – ofta skapar en ekokammare full av osynliga och okända antaganden.

Se mer om Malte Rödl här.

 

Daniel Möller Ölgaard.png

Daniel Möller Ölgaard is a senior lecturer in political science at Lund university. He is investigating three examples of the use of new digital media technologies in mediated humanitarianism: social media, Virtual Reality and smartphone apps.

 

Möller Ölgaard has also researched the emergence of natively digital international politics and digital interfaces with distant suffering.

 

 

Att visa klimatnödläget online: Algoritmiska föreställningar och digitala (o)synligheter.
Humanitära organisationer och miljöorganisationer använder sig alltmer av algoritmstyrda medieplattformar som Facebook för att skapa medvetenhet hos allmänheten och för att mobilisera till kollektiva åtgärder mot klimatnödläget. I sitt föredrag kommer Daniel Møller Ølgaard att diskutera de idéer, övertygelser och visioner som investerats i dessa plattformar och reflektera över de etiska och politiska konsekvenserna av algoritmiska mediers växande inflytande över miljökommunikationen.

Se mer om Daniel Möller Ölgaard här.

 

Jutta Haider.Jutta Haider är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hennes forskning och undervisning rör informationspraktiker och digitala kulturers villkor för produktion, användning och distribution av kunskap och information, bland annat i ett tidigare forskningsprojekt om algoritmer och källkritik finansierat av Vetenskapsrådet.

 

 

 

 

Se mer om Jutta Haider här.

 

Stina Söderqvist.jpgStina Söderqvist deltar från Naturvårdsverket i FN:s klimatförhandlingar. Hon har lång erfarenhet av miljöfrågor i statlig förvaltning.

 

 

 

 

 

Allmänheten har rätt till information om klimatfrågor.
I klimatförhandlingarna inom FN:s klimatramverk i december förra året la länderna gemensamt till ordet brådskande. I praktiken betyder det att länderna behöver göra stora samhällsomställningar under relativt kort tid för att vi ska nå Parisavtalets mål. För att människor ska ha en rimlig chans att förstå varför, behöver de få tillgång till kunskap. En viktig princip är att den utgår från de mänskliga rättigheter som hela FN vilar på. Vad betyder det då när det förekommer desinformation på miljö- och klimatområdet? Det behöver vi mer kunskap om.

 

 

Eva Krutmeijer

Symposiets moderator Eva Krutmeijer är grundare av EKKO AB och har lång erfarenhet av vetenskapskommunikation.

Förutom uppdrag åt forskningsinstitutioner och andra kunskapsorganisationer har hon tagit initiativ till flera tvärvetenskapliga projekt med målet att fördjupa debatten kring kunskap, kommunikation och hållbar utveckling.

 

 

Se mer om Eva Krutmeijer här.

Fakta:

Program: lunch till lunch

 

6 okt:

12.00: Lunch.

13.00: Välkomstanförande, Rebecka Wigh-Abrahamsson.

13.15: Inledning, Jutta Haider.

13.25: Nina Wormbs.

13.50: Jonas Andersson Schwarz.

14.15: Malte Rödl.

14.40: Kaffe.

15.00: TBA.

15.35: Daniel Möller Öllgard.

16.00: Förfriskningar.

16.30-17.30: Nätverkande.

18.00-20.00: Paneldiskussion: Vad vet vi om algoritmiska plattformar och miljökommunikation?

 

7 okt:

09.00-12.00: Arbetsmöte för forskare: Vad behöver vi veta om miljökommunikation på algoritmiska plattformar? Med Nina Wormbs, Jonas Andersson Schwarz, Jutta Haider och Stina Söderqvist (Naturvårdsverket).

 

Symposiet arrangeras på Uppsala konstmuseum, i Uppsala slott. Klicka här för att länkas till Google Maps.

Hela symposiet är gratis för alla deltagare. Vi har möjlighet att stödja ett begränsat antal deltagare med resa och logi. Kontakta Erik Hallstensson här.

Luncherna är vegetariska. Har du frågor om lunch och förfriskningar, kontakta Erik Hallstensson här.

Arrangörer:

Jutta Haider, Professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

Malte Rödl, forskare i miljökommunikation, SLU.

Sofie Joosse, forskare i miljökommunikation, SLU.

René van der Wal, professor, SLU.

Sönke Lorenzen, Greenpeace

Rebecka Wigh-Abrahamsson, kurator, Uppsala konstmuseum