Reflektionscykeln

Senast ändrad: 12 augusti 2021

I den här broschyren presenterar vi reflektionscykeln som ett stöd för dig som leder dialog och samverkan.

Dialog och samverkan ligger i tiden. Hållbarhetsutmaningar hanteras allt oftare över sektors- och professionsgränser och medborgare bjuds in till att
delta i politiska processer och omställningsarbete.

Ledarskap i dialoger och samverkan är en balansgång mellan att leda och följa en grupp. Ledare behöver i många situationer ta ett steg tillbaka så att gruppen själv kan ta ägarskap över sin gemensamma fråga. Samtidigt kräver andra situationer att ledare kliver fram och ger den tydlighet som behövs för att gruppen ska kunna nå sina mål.

För att leda dialoger och samverkan krävs alltså att du har förmåga att anpassa ditt ledarskap till vad situationen kräver. Det är vår förhoppning att reflektionscykeln som vi presenterar i den här broschyren kan hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap.

Reflektionscykeln – ett stödmaterial för dig som leder dialoger och samverkan
(pdf)

Bild på reflektionscykeln med de fem stegen: 1. Beskrivnin 2. Känslor 3. Förstå och värdera 4. Slutsats 5. Nya handlingsalternativ

Läs mer om Work Package 1 Dialoger som initieras av stat och kommun.


Kontaktinformation

Porträttfoto av en man, foto.Martin Westin

Forskare vid SLU 
Email: martin.westin@slu.se