Think/do tank

Senast ändrad: 16 december 2021

Think/do tank är namnet på vårt sätt att organisera nyskapande aktiviteter för att föra miljökommunikation framåt på sätt som är angelägna för samhället och våra samhällspartners.

En think/do tank blir ett forum för att tänka och göra i nära samarbete mellan forskare och praktiker. Det kan handla om att pröva arbetssätt för miljökommunikation baserat på forskning, eller att forskare följer och stöttar saker som görs, som till exempel sätt att bedriva miljökommunikation på nya sätt, tillsammans med nya grupper eller genom nya medier. Tanken är att luckra upp gränserna mellan forskning och praktik, mellan forskare och praktiker. Formerna för hur detta sker är inte låsta, utan vi välkomnar olika idéer och initiativ. 

Planera en think/do tank

En think/do tank bör initieras av samhällspartners från programmet. Forskare kan sedan vara en del av aktiviteten.

Idealt sett ska en think/do tank vara relevant för mer än en samhällspartner och mer än ett av arbetspaketen i programmet. Idéerna ska ligga i linje med programmets övergripande idé.

Vi uppmuntrar till att sikta längre än att organisera en enskild aktivitet. Det kan vara återkommande aktiviteter, processer som behöver stöttas och kan resultera i nya arbetssätt eller spin-offs exempelvis rapporter från aktiviteten för spridning till en bredare grupp i samhället.

Mistra Environmental Communication har möjlighet att ersätta omkostnader och begränsat med lönemedel.

Har du en idé?

Om du har idéer är du varmt välkommen att kontakta Hanna Bergeå, koordinator för think/do tank för att diskutera vidare.

Exempel

I februari 2021 anordnades Mistra Environmental Communications första think/do-tank tillsammans med Moderna museet i Stockholm. Det skedde i form av ett symposium med titeln Acclimatize -museernas roll i omställningen till en hållbar framtid. Läs mer på: Acclimatize – fullspäckad dag med inspiration om hur konst och kultur kan hjälpa oss i omställningen till en mer hållbar framtid

Idéer från denna think/do tank har sedan utvecklats till bland annat en tematisk workshopserie för olika museer som arrangeras under 2022.

Andra förslag på think/do-tanks kan vara:

  • Att ta fram förslag på och testa nya arbetssätt kring hållbarhetsfrågor inom en organisation eller gentemot nya grupper.