SLU-nyhet

Vad är egentligen miljökommunikation?

Publicerad: 17 mars 2022
Porträtt av man. Foto.

I januari startade ett så kallat Artist-in-Residence (AiR) program inom Mistra Environmental Communication. Inom programmet organiseras ett utbyte mellan konstnärer, kuratorer och forskare från tre olika universitet; Sveriges lantbruksuniversitet, University of the Sunshine Coast i Australien samt Charles University i Prag. Syftet är att tillsammans utforska begreppet miljökommunikation och vad det kan innefatta. Genom ett gemensamt utforskande mellan forskare och konstnärer vidgas ramarna för konventionell forskning.

Vad menar vi egentligen med miljökommunikation? Vad är det, och vad skulle det kunna vara? Kanske kommer gemene man snabbt att tänka på kampanjer för elbilar. Men skulle en utställning eller ett drama om klimatångest också kunna vara miljökommunikation? Är det miljökommunikation när du väljer att gå på en sådan föreställning och när du berättar om utställningen eller dramat för dina kollegor under kafferasten? I ett av fokusområdena, Konst och media, har man fokus på precis den formen av miljökommunikation.

Fördjupning av samarbetet mellan konst och forskning

Nu startar ett nytt projekt som ytterligare fördjupar samarbetet mellan konst och forskning. Ett så kallat Artist-in-Residence-program är på gång, där olika konstnärer samarbetar med forskare för att tillsammans utforska, vända och vrida på begreppet miljökommunikation. Ett AiR-program kan både vara ett sätt att göra forskning och forskningsfrågor tillgänglig för en bredare publik genom konst och media, och ett sätt för forskare att få syn på nya aspekter och vinklar genom konstnärernas kreativa bidrag. Samtidigt pågår ett samskapande och omskapande av begrepp och frågor. Genom att belysa olika miljöfrågor ur såväl konstnärliga som akademiska infallsvinklar kan vi få syn på nya sätt att undersöka eller ta oss an dessa frågor. Både forskarna och konstnärerna kommer från olika delar av världen, vilket ytterligare bidrar till ett brett spektrum av perspektiv.

– Inom akademin dominerar ett visst sätt att utforska. Forskning om miljökommunikation handlar ofta om orden vi använder. Men vad händer när vi utforskar med händerna, med kroppen? Vilken form av miljökommunikation uppstår när människor samlas och plockar skräp? Vilken roll har bilder, filmer, musik, rörelse och upplevelser när vi kommunicerar om och för miljön? När forskning och olika konstformer möts kan vi börja undersöka detta på nya och kreativa sätt. Det är det som gör AiR-programmet så spännande att arbeta med, säger Björn Eriksson, AiR koordinator, Charles University.  

AiR-programmet leds av forskare på Charles University i Prag. Deltar gör även Sveriges lantbruksuniversitet samt University of the Sunshine Coast i Australien. Programmet avslutas med en utställning där de konstverk som skapats inom programmet visas upp.

Vill du delta i utbytet?

Vi välkomnar konstidkare av alla former, alltifrån bildkonstnärer och skulptörer till musiker och skapare av digital media. Den första utlysningen gäller Charles University, AiR@CU. Du kommer att arbeta under två månader i Prag, 1 augusti till 30 september 2022, tillsammans med våra forskare och andra konstnärer. Ersättning på 34 000 SEK utgår och ska täcka boende, material och resekostnader.

Läs mer och ansök senast den 30 april på: https://mistra.fsv.cuni.cz/air-cu

Fler utlysningar kommer! Håll utkik i Mistra Environmental Communicaations nyhetsflöde eller på https://mistra.fsv.cuni.cz/ efter information.

Utlysningen för Sveriges Lantbruksuniversitet, AiR@SLU, öppnar 1 april.

 

Text: Emily Montgomerie

Projektet finansieras av den strategiska reserven. Detta är en summa pengar som har avsatts för att stödja aktiviteter som går utöver det nuvarande programmets arbete och som utökar och/eller förstärker programmet på strategiska och innovativa sätt. Läs mer om den strategiska reserven (på engelska) https://www.slu.se/mistra-ec/strategicreserve

 

Kontakt:

Björn Eriksson
bjorn.eriksson@fsv.cuni.cz 


Kontaktinformation