SLU-nyhet

Framtida kolinlagring – från kontroll till skötsel

Publicerad: 14 mars 2022
Porträtt av kvinna. Foto.

Vad är det som är problematiskt med våra nuvarande system för livsmedelsproduktion? Vad för slags framtid är det vi vill ha? Vilka bra frön finns det idag som vi vill fortsätta odla? Hur kommer vi dit?

Blogginlägg skrivet av Sanna Barrineau, doktorand vid University of the Sunshine Coast.

Detta är en reflektion på en två-dagars workshop organiserad av Svensk Kolinlagring och Lund University Centre for Sustainability Studies där jordbrukare som pilot-testar kolinlagring på sina gårdar samlades tillsammans med representanter från matindustrin, agronomer och forskare för att diskutera och tillsammans skapa framtidsvisioner inom jordbruk.

Reflektionen kretsar kring det dominerande narrativet av marknadens behov för kvantitativa åtgärder och hur det verkar sätta stopp på innovationer från gräsrotsnivå genom att på förhand bestämma vad som sägs gällande den här omställningen. Detta skulle kunna stänga möjligheter i framtiden genom att marginalisera andra röster och erfarenheter. Men det finns även kraft i sådana initiativ, som drivs av till exempel Svensk Kolinlagring, till att skifta narrativet och skapa en öppen och bördig samtalsekologi.

Läs hela blogginlägget på engelska här.


Kontaktinformation