SLU-nyhet

Boka dagen: Miljökommunikationsdagen 2022

Publicerad: 16 juni 2022
Miljökommunikationsdagen 2022

Årets miljökommunikationsdag samlar proffs på kommunikation för en hållbar framtid. Träffa forskare, beslutsfattare och kommunikatörer med massor av erfarenheter att dela.

Arbetar du med hållbarhet i förvaltning, organisationer, kommun eller akademiskt? Kanske med hållbar konsumtion eller nya sätt att kommunicera om utmanande frågor? Studerar du miljö och kommunikation? Den här dagen är för dig!

Miljökommunikationsdagen hålls i Uppsala på Hotell Gillet den 3 Oktober 2022. Teman för årets föredrag och diskussioner är Dialog i samhällsplanering, Interaktiv och innovativ miljökommunikation och Hållbar konsumtion.

Dialog i samhällsplanering
Vi presenterar reflektionscykeln, ett verktyg för att utveckla förmåga att leda dialoger om hållbarhet. Nudging har blivit en inflytelserik teori för att förändra beteenden – men kan den kombineras med dialoger? Det ska vara lätt att göra rätt och alla ska med. Vi samtalar om hur nudging och medborgardeltagande kan kombineras i platsutveckling och samhällsplanering.

Interaktiv och innovativ miljökommunikation
Att samskapa en inklusiv cirkulär ekonomi. I denna samskapande session, delar vi – alla deltagare – med oss av våra idéer om och förståelse för vad cirkulär ekonomi är och borde vara, för att på ny och bredare grund främja övergången till en mer inklusiv cirkulär ekonomi – en som tar hänsyn till social rättvisa samt skapar synergier mellan olika insatser och aktörer på olika nivåer.

Hållbar konsumtion
Att förändra ohållbara konsumtionsmönster med hjälp av kommunikation och kampanjer medför både praktiska och teoretiska utmaningar och möjligheter. Vi utbyter erfarenheter mellan praktik och teori och diskuterar förändringsstrategier utifrån bland andra dessa frågor:

• Hur ta reda på mer om sin målgrupps motivation och intressen?
• Hur ta tillvara redan pågående samhällsrörelser och förändringar?
• Var möta organisationer och medborgare i dialog?
• När är människor – och när är de inte – redo att prova alternativa handlingsmönster?
• Hur hantera motstånd från den egna organisationen?

Storytelling är det nya svarta i hållbarhetsarbetet. Vi diskuterar fallgropar och möjligheter med olika typer av storytelling och identifierar vilken roll storytelling kan spela i arbetet för hållbar konsumtion.

Vi ser fram emot ditt deltagande!


Kontaktinformation

Porträttbild Anke Fischer. Foto.Anke Fischer

Programchef
Professor i miljökommunikation 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Avdelningen för miljökommunikation,
Institutionen för stad och land
Uppsala, Sverige

Telefon: +46 (0)18 67 35 56
E-mail: anke.fischer@slu.se
Läs mer på Anke Fischers CV-sida

Porträttbild Eva Friman. Foto.Eva Friman

Programchef
Föreståndare
SWEDESD – Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling
Uppsala universitet

Telefon: +46 (0)701679174
E-mail: eva.friman@swedesd.uu.se
Läs mer på Eva Frimans CV-sida