SLU-nyhet

Eva Friman intervjuad av Mistra

Publicerad: 26 november 2021
Porträttfoto av en kvinna, foto.

Eva Friman, en av programcheferna för Mistra Environmental Communication, har blivit intervjuad av Mistra.

Forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication finansieras av Mistra.

Mistras forskning ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet med målet att skapa en god livsmiljö för alla. De investeringar Mistra gör ska även bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som möter samhällets miljöutmaningar. Samtidigt ska satsningarna stärka svensk konkurrenskraft. 

Läs hela intervjun "Eva Friman värnar om det kritiska tänkandet" på Mistras webbplats. 


Kontaktinformation