SLU-nyhet

Publicerat: "First forced displacements, then slaughter"

Publicerad: 07 juni 2022
Tvångsförflyttningar - Baggojohtin

I en ny artikel undersöks naturens agens i en tv-dokumentärs diskurser om tvångsförflyttningar av samer.

Den svenska tv-dokumentären Tvångsförflyttningar - Bággojohtin skildrar tvångsförflyttningar av samer under tidigt 1900-tal. Mistra Environmental Communications forskare Nico Carpentier och Kirill Filimonov har undersökt sambandet mellan dokumentärens diskurs och materiella villkor i dokumentären.

Carpentier och Filimonov menar att både samer och staten försökte integrera naturens betydelse i de tragiska händelserna i respektive meningssystem, på mycket olika sätt. Genom att uppmärksamma kopplingar mellan det diskursiva och det materiella visas att naturen stretade emot både statens regerande genom hegemoni och samernas mothegemoniska kunskap.

Artikeln är publicerad på engelska i Journal of Language and Politics. Den är inte öppet tillgänglig. Här finns artikelns sida på tidskriftens hemsida.