SLU-nyhet

Mångfald eller vanskötsel när staden blir nya biotoper

Publicerad: 21 april 2022
Två män bär på en uppstoppad björn. Foto.

Ett nytt strategiskt reservprojekt undersöker kommunikation om parker som nya områden för biologisk mångfald.

De flesta människor bor idag i städer. Där är tillgången till natur ofta begränsad till parker, trädgårdar, skolgårdar och allmänna utrymmen. Att öka den biologiska mångfalden i sådana ytor kan bland annat innebära att låta gräsytor växa till ängar, placera ut insektshotell och låta gamla stockar ligga.

I ett nytt strategiskt reservprojekt ska nya sätt att kommunicera fördelar och nackdelar med vildare ytor i städer utforskas. En risk är att tidigare ofta klippta och städade ytor uppfattas som vanskötta. Projektet vill undersöka vilken kunskap som finns hos olika invånare. Tankar om hur en trädgård, park eller skolgård ska se ut påverkas av tidigare erfarenheter. Olika uppfattningar om biologisk mångfald kan också vara viktiga.

Exkursioner och diskussioner

Projektet ska anordna en exkursion från det biologiska museet Biotopia. Där finns redan en äng, ett hotell för bin och en sandhög för bin som lever i sandig jord. Exkursionen ska gå vidare till Engelska parken och stanna vid Uppsala slott. Runt slottet har Uppsala konstmuseum planer på att utveckla en yta. Stadsplanerare ska bjudas in till exkursionen.

Mellanstadieklasser ska i projektet bjudas in till en aktivitet om pollinerare. Skolklasser ska plantera egna vilda blommor och bygga bostäder för bin i Hospitalsparken i Ultuna. Eleverna ska också få diskutera hur den biologiska mångfalden ska öka på deras skolgårdar.

Till hösten 2022 ska också flera samtal hållas, och en utställning ska samla projektets resultat.

Projektet finansieras av den strategiska reserven. Detta är en summa pengar som har avsatts för att stödja aktiviteter som går utöver det nuvarande programmets arbete och som utökar och/eller förstärker programmet på strategiska och innovativa sätt. Läs mer om den strategiska reserven (på engelska) https://www.slu.se/mistra-ec/strategicreserve


Kontaktinformation