SLU-nyhet

Minnesord Kjell Sjelin

Publicerad: 01 november 2022

Lantbrukaren Kjell Sjelin har gått bort efter en tids sjukdom. En stor sorg för alla som hade förmånen att lära känna honom, men också för planeten. Kjell efterlämnar och sörjs närmast av sin maka Ylwa och barnen Lina och Robert med familjer.

Minnesordet publicerades först i Upsala Nya Tidning 24 oktober 2022. Koordinator för minnesordet var Emil Sandström.

Lantbrukaren Kjell Sjelin har gått bort efter en tids sjukdom. En stor sorg för alla som hade förmånen att lära känna honom, men också för planeten. Kjell efterlämnar och sörjs närmast av sin maka Ylwa och barnen Lina och Robert med familjer.

Kjell var, om någon, en pionjär inom det hållbara lantbruket. Tidigt förstod Kjell och Ylwa behovet av att ställa om sitt lantbruk i en mer hållbar riktning. Under årens lopp kom Kjell tillsammans med Ylwa att starta en mängd olika försök på sin gård utanför Vattholma. Som exempel kan nämnas mobila hönshus och utegrisar, där grisarna fick ”gå på skogen” som markberedare och hönsen som ogräsrensare och gödselspridare på åkrarna. Kjell experimenterade också med många olika sorters grödor och växtföljder, bland annat olika kulturspannmål och på senare år allt fler perenna grödor i syfte att finna grödor som är mer torkresistenta, har litet behov av gödning och har förmåga att binda kol i marken.

Kjell var ständigt på jakt efter ny kunskap som kunde göra gården och samhällets livsmedelsproduktion mer hållbar och han hämtade inspiration och kunskap från världens alla hörn, som sedan anpassades och omsattes efter gårdens förutsättningar. Kjell var en mycket uppskattad inspiratör och föreläsare för studenter, forskare och lärare vid såväl Sveriges lantbruksuniversitet som andra universitet i världen. Många är vi som har gjort studiebesök eller haft förmånen att få praktisera på Kjells och Ylwas gård i både forsknings och undervisningssyfte. Hans idéer, kunskaper och verksamheter på gården var ofta långt före forskningen och hans helhetstänkande kring matproduktion i ett brett samhälleligt sammanhang var imponerande. Ett av de mer uppmärksammade gårdsförsöken som Kjell startade var en omfattande agroforestryodling som
kombinerar matproducerande träd och buskar med odling av grödor, i syfte att minska näringsläckage och jordbearbetning och samtidigt öka kolinlagring och den biologiska mångfalden.

Under årens lopp har hundratals studenter, forskare och lärare besökt och inspirerats av Kjells och Ylwas gärningar på gården. Vi minns alla Kjell med stor värme och generositet. Hans ödmjukhet, klokskap, framåtanda och inte minst hans pedagogiska gärning på området har varit enastående. Kjell inte bara pratade om förändring, utan visade också hur man som lantbrukare kunde genomföra en förändring i praktisk handling. Han ställde viktiga kritiska och utmanande frågor till oss som forskare.

Vi saknar Kjell, men är övertygade om att hans nydanande idéer och djupa kunskaper för att ”finna nycklarna” till en mer hållbar matproduktion kommer att fortsätta sprida sig som ringar på vattnet under lång tid framöver.

 

Emil Sandström, Malin Beckman, Thomas Norrby, Karin Gerhardt och medarbetare vid institutionen för stad och land, SLU.

Jan Bengtsson och medarbetare vid institutionen för Ekologi, SLU.

Göran Bergkvist och medarbetare vid institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU.

Anke Fischer och medarbetare vid forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication, SLU.

Neil Powell och medarbetare vid centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet.

Karin Ullvén och medarbetare vid SLU Ekologisk produktion och konsumtion.


Kontaktinformation