SLU-nyhet

Möt en av våra partners – Intervju med Ida Wiking på Uppsala kommun

Publicerad: 15 april 2021
Porträttbild av kvinna. Foto.

Ida Wiking arbetar som utvecklingsledare på Uppsala kommun. Inom arbetspaket 1 Dialoger som initieras av stat och kommun samarbetar hon tillsammans med forskare gällande stadsutveckling i Uppsala.

Vad arbetar du med?

Jag tillhör hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret. Som utvecklingsledare arbetar jag bland annat med frågor som segregation men har också arbetat med samLordning av kommunens områdesarbete i Gottsunda/Valsätra, genom det som kallas Handlingsplan Gottsunda Valsätra

Hur kom ni i kontakt med Mistra Environmental Communication?

I områdesarbetet i Gottsunda/Valsätra är delaktighet ett viktigt målområde och pågående utvecklingsarbete. Min kollega sökte efter kunskap på detta område och hittade på så vis Martin Westin som leder arbetspaketet som handlar om makt och dialoger.

På vilket sätt arbetar ni tillsammans med Mistra Environmental Communication?

Samarbetet har inneburit ett ömsesidigt kunskapande där vi har träffats vid ett antal tillfällen och bytt erfarenheter med varandra. Vi på kommunen har berättat hur vi arbetar med dialoger och delaktighet och valt ut exempel på hur detta har genomförts. Forskarna har samlat in denna information för sina studier och samtidigt delat med sig av sin vetenskapliga kunskap om dialoger och makt.

Vi har också genom workshops diskuterat och reflekterat över dialoger och utforskat olika former för att hålla det samtalet. Genom detta bidrar vi med underlag till forskningen men får också ta del av resultaten. Denna nära ingång gör att det finns en nära relation mellan forskning och praktik och det är jättespännande att få möjlighet att arbeta på det sättet.

Vårt samarbete har pågått i drygt ett år och jag upplever att det är ett samarbete som växt fram ut ömsesidigt intresse och utifrån de behov som finns. Vi deltar i varandras event och workshops och det känns som att det finns en naturlig dialog.

Hur ser du på framtida samarbete med Mistra Environmental Communication?

Jag tror att vi inte enbart kommer att fortsätta vårt samarbete utan även utveckla det. Vi vill vara med och skapa ny kunskap om dialog och delaktighet och bidra till att göra analyser av den kunskapen som finns.

Vi är inne i ett utvecklingsarbete om delaktighet och dialog där vi vill jobba mer strategiskt och kunskapsbaserat. I det området som jag jobbar med är det inte bara kommunen som vill skapa dialog med medborgarna utan även civilsamhället och andra aktörer. Hur ser dessa olika forum ut? Hur förhåller de sig till varandra? Hur blir människor delaktiga i olika faser? Målet är att höja kunskapen om hur delaktighet och dialoger utförs på olika sätt och få en stabilare och mer samlad grund att stå på.

Förhoppningsvis kommer detta samarbete fortsätta under längre sikt.

Hur tänker du på begreppet miljökommunikation?

Jag tänker att kommunikation i en vidare bemärkelse handlar om delaktighet och att prata med människor. Att föra samtal om hur världen utvecklas och bör utvecklas.


Kontaktinformation

Porträttfoto av en man, foto.Martin Westin

Forskare vid SLU 
Email: martin.westin@slu.se