SLU-nyhet

Professor Anke Fischers installationsföreläsning

Publicerad: 26 april 2021
Porträtt av kvinna. Foto.

Den 28 april höll Anke Fischer, professor i miljökommunikation, sin installationsföreläsning "The struggle over sustainability: On the co-construction of meaning in environmental governance".

Anke Fischer, programchef för Mistra Environmental Communication, är sedan den 1 februari 2019 professor i miljökommunikation vid SLU. Som en del av installationen till det nya ämbetet kommer Anke Fischer att hålla föreläsningen "The struggle over sustainability: On the co-construction of meaning in environmental governance".

I sitt föredrag tar Anke publiken på en forskningsresa som börjar mitt i Cairngorm mountains i Skottland. Hon ger oss insikter i sin forskning om hur människor tänker om människor och varför den kunskapen är viktig för oss att förstå för att ta itu med de stora utmaningarna i vår tid.

Anke Fischers forskningsområde är miljökommunikation där hon kombinerar perspektiv från psykologi, sociologi och förvaltningsstudier. I sin forskning undersöker hon hur frågor kring hållbarhet, klimatförändringar, natur och biologisk mångfald hanteras i olika grupper i samhället, särskilt när det gäller värderingsfrågor och allmänhetens stöd för den politik som förs.

Anke Fischer föddes i Tyskland och studerade utbildningsvetenskap. Hon disputerade 2003 vid Göttingens universitet med en avhandling om hur information påverkar människors värderingar kring förändringar i naturen.

Anke arbetade sedan med utveckling av styrningsmodeller för naturresurser vid den tyska biståndsmyndigheten och flyttade 2005 till Skottland. Hennes forskning belyser hur människor förstår och hanterar komplexa miljö- och samhällsfrågor och inbegriper bland annat studier om legal och illegal jakt i Tanzania och Etiopien.

Innan Anke Fischer kom till SLU arbetade hon som chef för den skotska James Hutton Institutes samhällsvetenskapliga avdelning.

Professorsinstallationen vid SLU fick ställas in förra året på grund av pandemin men nu kommer 15 nya professorer att hålla sina installationsföreläsningar digitalt den 28 och 29 april.

Se föreläsningarna

Livesändningen med föreläsningarna kommer att finnas på följande sida:
https://www.slu.se/om-slu/akademiska-hogtider/professorer/

Där hittar du även programmet för 28 och 29 april och information om övriga nya professorer vid SLU.