Immateriella tillgångar

Senast ändrad: 03 maj 2018
dont publish.png

Det finns flera sätt att skydda sina immateriella tillgångar. Beroende på vilken typ av uppfinning det är kan olika strategier väljas.

Det är endast intressant att skydda dina immateriella tillgångar om du har planer på att använda din upptäckt kommersiellt. Patent, varumärke, designskydd och upphovsrätt är olika sätt att skydda din idé för att skapa konkurrensfördelar mot andra aktörer.

Patent

Ett patent är ett skydd gentemot kommersiella aktörer som vill utnyttja din uppfinning. Patentet ger dig ett tidsbegränsat skydd som gör att ingen annan får tillverka, sälja eller importera din uppfinning utan att du gett tillstånd.

Vi hjälper dig att utvärdera om din idé är patenterbar och vägleder dig genom hela patenteringsprocessen.

Patentera först - publicera sedan

Det är ingen konflikt mellan att patentera forskningsresultat och att publicera dem, så länge de skyddas innan publiceringen. Kontakta SLU Holding så tidigt som möjligt i forskningsprocessen så hjälper vi dig att skydda din kunskap.

Varför skall man patentera?

Patent skall du söka om du tror att det finns ett kommersiellt värde i din uppfinning och du vill att den skall utvecklas till en säljbar produkt. Antingen inom ett eget företag eller genom att sälja/licensiera patentet till ett redan etablerat företag.

Vad krävs för att få ett patent?

För att en uppfinning skall beviljas patent krävs att tre kriterier uppfylls:

  • Uppfinningen skall vara en nyhet - det innebär att den inte får ha publicerats någonstans. Inte ens på en konferens, som poster eller under ett seminarium.
  • Den ska ha uppfinningshöjd - vara unik och skilja sig markant från sådant som är känt sedan tidigare. Lösningen får inte heller vara uppenbar för någon som är kunnig inom uppfinningens bransch.
  • Uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar, den måste vara tillverkningsbar och kunna appliceras industriellt.

Nyhetsgranskning

Patentprocessen är kostsam. Innan patent söks bör en nyhetsgranskning först göras. Det innebär att man ser över vad det finns för patent och patentansökningar inom det aktuella området.

Genom programmet Verifiering för tillväxt-1 kan medel sökas för att bland annat göra nyhetsgranskningar. Ansökan sker i samråd med en Innovations- och affärsrådgivare från SLU Holding.

Varumärke

Att skydda sitt varumärke är en långsiktig investering. Den del av varumärket som kan skyddas är exempelvis ett namn, en logo eller ett ord.

För att få varumärkesskydd måste det du vill skydda vara unikt och inte användas av någon annan.

Design

En designregistrering skyddar den unika form som du gett din produkt. Skyddet gäller under 25 år och hindrar andra från att använda samma utseende på sina produkter.

Designregistreringen kan vara ett sätt att lyfta fram unikiteten i dina produkter när du marknadsför dem.

Upphovsrätt

Genom upphovsrätten (copyright) skyddas konstnärligt skapande som musik, film, litteratur, datorprogram. Upphovsrätt går inte att söka utan uppstår när verket kommer till (förutsatt att det är tillräckligt originellt).

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se