Enlighted Detection AB

Senast ändrad: 31 oktober 2017
infekterad-potatisplanta.jpg

Enlighted Detection AB utvecklar en teknik där virusangrepp på potatisplantor kan upptäckas med hjälp av en infraröd kamera.

Potatis - viktig gröda med många sjukdomar

Potatis är en av våra viktigaste grödor och idag odlas ett hundratal olika sorter i Sverige. Tyvärr finns många olika typer av skadegörare som försämrar potatisens kvalitet och skördens avkastning. Därför är potatis en av de grödor som behandlas mest med kemiska bekämpningsmedel. En vanlig potatissjukdom är krussjuka, en virussjukdom som sprids via infekterade potatisknölar eller bladlöss.

Infekterade plantor hittas med infraröd kamera

Bolaget Enlighted Detection AB bygger på Velemir Ninkovics forskning. Velemir Ninkovic är docent på institutionen för växtproduktionsekologi på SLU och har, tillsammans med andra forskare och samarbetspartners, utvecklat en ny teknik som går ut på att identifiera infekterade potatisplantor. Det görs genom att mäta de temperaturförändringar som uppstår vid en infektion med en infraröd kamera. Temperaturförändringarna bildar specifika mönster och det är det här mönstret som används för att skilja ut sjuka plantor.

Genom att ta bort sjuka plantor på ett tidigt stadium förhindras bladlössen från att sprida infektionen, och smittan kan minskas i odlingen. En stor fördel med metoden är att ingen besprutning krävs.

Tekniken kan göra så att fler potatisodlare kan sälja sin skörd som utsädespotatis. Det ökar intäkterna för odlaren upp till sju gånger jämfört med att sälja skörden som matpotatis.

Samarbetspartners

Enlighted Detection AB utvecklar sin nya teknologi bland annat tillsammans med Linköpings universitet och Flir.

Forskaren bakom företaget

Enlighted Detection AB startades efter en idé av Velemir Ninkovic som är docent på institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU. Velemir Ninkovic forskar kring kemiska interaktioner mellan växter samt interaktionernas ekologiska och mekanistiska aspekter. Han är särskilt intresserad av hur den här kunskapen kan tillämpas i utveckling av strategier för hållbart växtskydd i olika odlingssystem.


Kontaktinformation

Urban Eriksson VD
SLU Holding
018-67 25 45, 070-645 04 10    

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se