Student Desktop Researcher

Senast ändrad: 19 juni 2017
students-300.jpg

Vill du använda dina kunskaper redan innan examen? Vill du även bidra till att kunskap från SLU kommer till användning i samhället? Då kan SLU Holdings SDR-program vara något för dig.

Idag arbetar ett flertal studenter på SLU Holding som SDR, Student Desktop Researchers, där de tar fram kartläggningar, omvärldsanalyser och marknadsundersökningar.

Ett av SLU Holdings viktigaste uppdrag är att skapa innovationer av kunskap från SLU. Tillsammans med forskare och andra idésprutor drivs innovationsprojekt där idéer affärsutvecklas och paketeras så att kunskapen skall komma till nytta.

SDR-studenternas insatser bidrar till att göra detta möjligt.

"Det bästa är allt man lär sig under tiden man jobbar och att kunskaperna kan användas i utbildningen. Dessutom är det roligt att jobba med projekt där fokus ligger på nytänkande, kreativitet och hållbarhet." - Elin Ratcovich

 

Så funkar det

  • SLU Holding arbetar med ett hundratal intressanta innovationsprojekt från SLU och de gröna näringarna. Genom SDR-studenternas undersökningar skapas kunskap om potentiella marknader och underlag för fortsatta beslut.
  • När ett underlag behöver tas fram tilldelar vår koordinator uppgiften till den SDR-student som bäst passar för att lösa uppdraget.
  • När du får ett erbjudande - Kom ihåg att studierna kommer först. Är du inne i en intensiv studieperiod är det helt okej att tacka nej. Det kommer fler uppdragserbjudanden.
  • För att lösa ditt uppdrag behövs ca 20 timmar. Du får själv planera dina arbetsdagar för att kunna lösa uppgiften innan deadline. Uppstår frågor eller problem under arbetets gång kontaktar du koordinatorn.
  • När rapporten är färdig skickas den till koordinatorn och den innovations- och affärsrådgivare som beställt uppdraget. Ibland behövs kompletteringar göras.
  • Projektet avslutas.

Som SDR får du möjlighet att:

  • Få användning av din utbildning redan innan examen
  • Skapa ett eget nätverk och stärka ditt CV
  • Bidra till att kunskap från SLU kommer till användning i samhället.

Blev du nyfiken? Då kan du passa på att läsa om hur tidigare studenter upplevde sitt SDR-jobb!

Kolla regelbundet vår studentkårens facebooksida, där hittar du våra nya uppdrag!

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se