Task 2.3 Digital övervakning av parasitinfektioner

Senast ändrad: 15 februari 2023

Detta arbete sker vid SLU Götala nöt- och lammköttsforskning. Vi undersöker nötkreatur infekterade med den vanliga betesburna nematoden Ostertagia ostertagi och jämför djurens beteende och rörelser hos oinfekterade och infekterade beteskalvar. Manuella observationer kommer att relateras till frekventa registreringar av GPS-positioner och accelerationer från ett prototyphalsband som för närvarande är under utveckling. Utifrån datan kommer algoritmer för friska och parasitinfekterade kalvar att utvecklas i samarbete med WP3.


Kontaktinformation