Task 2.5

Senast ändrad: 24 mars 2023

Denna task handlar om tillväxt hos betande ungnöt och dess påverkan på företagets ekonomi och är ett samarbete mellan Växa Sverige och SLU med kopplingar till WP4, 5 och 7. Vi kommer att titta närmare på fenomenet ”kompensatorisk tillväxt”, som kan beskrivas som djurets kapacitet för ökad tillväxt efter en period med låg tillväxt, och beräkna hur detta kan påverka företagets ekonomi i olika situationer. Ett djur som utfodrats restriktivt kommer ett växa mer under en efterföljande period med god tillgång på foder jämfört med ett djur som utfodrats mer intensivt under den inledande perioden. Vi kommer att analysera data från tidigare försök och gårdar för att skatta storleken på den kompensatoriska tillväxten och inkludera detta i det nordiska fodervärderingssystemet Norfor (Volden, 2011). Vi kommer också att modellera situationer med ungnöt som har olika tillväxter under stallperiod och betesperiod och som betar olika typer av beten, vilka skiljer sig åt vad gäller typ av miljöersättning som kan erhållas. Den ekonomiska kopplingen mellan tillväxt och ersättning för betesskötsel kommer att utvärderas och kommuniceras till lantbrukare och rådgivare.   


Kontaktinformation