Digitalisering av jordbrukssektorn (WP3)

Senast ändrad: 03 februari 2023
Flygbild med digitalt stängsel.

Digitaliseringen av jordbrukssektorn pågår för fullt men det finns fortfarande stor utvecklingspotential. Syftet med WP3 är att förbättra hållbarheten och konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion, med fokus på produktionsdjurens roll, med hjälp av digitalisering.

I projektet undersöker vi nya digitala verktyg som kan bidra till att förbättra produktion och hållbarhet, där biologisk mångfald är en viktig komponent. I ett doktorandprojekt undersöker vi möjligheten att använda mer flexibla alternativ till elstängsel för att hålla kor på bete. Det skulle öppna upp helt nya möjligheter att ha djuren på mer svårtillgängliga marker och på så sätt öka den biologiska mångfalden i landskapet.

En viktig uppgift för WP3 är att öka kunskapen kring digitala verktyg både hos forskare och behovsägare. För att uppnå det kommer vi att arrangera seminarier och workshops kring befintliga verktyg och nya möjligheter framöver.

 

 


Kontaktinformation

Ledare för WP 3 - Digitalisering av jordbrukssektorn

Anna Rydberg, RISE, anna.rydberg@ri.se

Lars Rönnegård, Högskolan Dalarna, lrn@du.se