Kopplade projekt

Senast ändrad: 01 juli 2024

Här listar vi projekt kopplade till den norra noden.

Betesvall i förändrat klimat

Agroväst Livsmedel AB, Hushållningssällskapet Sjuhärad, och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå ska tillsammans undersöka egenskaperna hos olika betesfröblandningar i olika klimatzoner. Studierna görs på ett antal ekologiska gårdar i samarbete med SustAinimals Grazing Living Labs västra och norra noder. Läs mer

Forskare: Kristina Holmström (Hushållningssällskapet), Andrea von Essen (Agroväst), Juana Chagas (THV, SLU)

Projektnamn: Betesvall i förändrat klimat (Pasture in a changing climate)

Finansiär: Jordbruksverket (1 616 525 kr)

Virtuella stängsel för mjölk- och nötkreatur i norra Sverige

SustAinimals Grazing Living Lab Nod norr har beviljats medel för ett projekt om virtuella stängsel för mjölk- och nötkreatur i norra Sverige. Projektet som beviljats drygt två miljoner kronor ska bedöma lokala förhållanden för djur, teknik och betesmarker och görs i samarbete med Umeå universitet, RISE och Nord universitet i Norge. Läs mer

Huvudsökande: Juana Chagas och Mårten Hetta, SLU TVH, Umeå

Övriga sökande: Julianne Oliveira (VPE, SLU), Keni Ren (Umeå University), Per Peetz (RISE)

Projektnamn: Exploring virtual fencing in Northern Sweden for dairy and beef cattle by assessing local conditions for animals, technology and pastures

Finansiärer: Regional jordbruksforskning för norra Sverige ca 2 000 000 SEK och Kempestiftelserna 258 000 SEK


Kontaktinformation