Kopplade projekt

Senast ändrad: 01 juli 2024

Här listar vi projekt kopplade till den västra noden.

Betesvall i förändrat klimat

Agroväst Livsmedel AB, Hushållningssällskapet Sjuhärad, och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå ska tillsammans undersöka egenskaperna hos olika betesfröblandningar i olika klimatzoner. Studierna görs på ett antal ekologiska gårdar i samarbete med SustAinimals Grazing Living Labs västra och norra noder. Läs mer

Forskare: Kristina Holmström (Hushållningssällskapet), Andrea von Essen (Agroväst), Juana Chagas (THV, SLU)

Projektnamn: Betesvall i förändrat klimat (Pasture in a changing climate)

Finansiär: Jordbruksverket (1 616 525 kr)


Kontaktinformation