Reserapport från EGF 2022

Senast ändrad: 21 december 2022
En Jersey-ko som smugit sig in bland konferensdeltagarna. Foto.

Här följer en reserapport från en mid-conference tour med studiebesök på två ekologiska mjölkgårdar och ett lokalt mejeri som Anna-Karin Karlsson och Elisabet Nadeau deltog på under EGF-konferensen i Frankrike i juni 2022.

Den första gården som besöktes har 165 ha vall- och betesmark varav 70 ha naturlig betesmark. Dessutom odlas åkerböna och 25 ha majs som skördas till ensilage. Åkerböna och majs blandas i plansilon. Det odlas även 40 ha korn/ärt och vete till kärnskörd. Därutöver köps det in rapskaka till gårdens 150 mjölkkor av raserna Holstein och Normande som har en årsavkastning på 6 100 liter per ko och inkalvningsåldern är 36 månader. Vallen skördas främst som hö men även som ensilage. Betessäsongen börjar i mitten på mars och rotationsbete används med 2 ha stora fållor. Årsnederbörden är ca 650 mm men med ojämn fördelning över året så somrarna är torra. Vallfröblandningarna innehåller både klöver, lusern och gräs. Gården har även en biogasanläggning där elen säljs till företag och värmen används för uppvärmning av gårdens byggnader.
 
Den andra gården som besöktes har 145 ha vall- och betesmark (45 ha naturlig betesmark och 115 ha åkermarksbete i växtföljden). Det odlas även 20 ha spannmål/proteingröda till kärnskörd. Besättningen består av 140 mjölkkor med en årsavkastning på 5 350 liter per ko och inkalvningsålder på 24 månader. Tre-raskorsning används med Holstein som första ras som korsas med Jersey och norsk röd. Korna utfodras med 100 % gräs och betessäsongen varar i 300 dagar varav 6 månader bete natt och dag och 4 månader med bete dagtid. Rotationsbete används och fållorna varierar i antal och typ av arter. Satsning sker på diversifierad betesfröblandning för att klara torra sommarsäsongen. Vallfröblandningarna innehåller rörsvingel, timotej, cikoria, vitklöver, lusern, rödsvingel och ängsgröe.
 
Turen avslutades med ett besök på Gillot ostmejeri som tar in mjölk från gårdar i Normandie som har minst 6 månaders betessäsong. Gillot mejeri är ledande i tillverkningen av Camembert de Normandie PDO (ursprungsmärkning).
 
Samma dag gjordes även ett besök på INRAE.

 

Bilderna är tagna av Anna-Karin Karlsson, RISE.


Kontaktinformation