SustAinimal Annual Theme Conference

Senast ändrad: 06 mars 2023

SustAinimals årliga temakonferens 2022 genomfördes den 23 augusti. Forskare och partnerdeltagare diskuterade det viktiga ämnet "Kommunikation och implementering – hur gör man avtryck med kommunikation och kunskap på en polariserad arena?" Dagen leddes av John Young från INASP, UK, som har lång erfarenhet av att arbeta med flerparts- och transdisciplinära grupper runt om i världen. Syftet med dagen var dels att träffas allihop fysiskt och lära känna varandra mer, dels att lära oss mer om hur vi på bästa sätt når ut med de nya kunskaper vi tillsammans genererar till våra målgrupper, både internt och externt. Konferensen innehöll både föredrag och gruppdiskussioner där vi systematiskt och stegvis identifierade budskap, intressenter och utmaningar för varje arbetsgrupp i SustAinimal.

John Young föreläser vid SustAinimal konferens i augusti 2022. Foto.


Kontaktinformation