SLU-nyhet

Mer data från GBIF

Publicerad: 10 mars 2016

Nu finns fem nya datakällor från GBIF Sweden tillgängliga i Analysportalen och via Svenska LifeWatchs webbtjänster.

2016-03-10

De nya datakällor som anslutits är:

  • Botaniska museet i Lund
  • Data från Ringmärkningscentralen
  • Tumlardatabasen
  • Biologiska museet i Oskarshamn
  • Umeå universitets herbarium

Herbariet vid Botaniska museet i Lund (LD), Lunds universitet (via GBIF). Herbarieinformationen omfattar alger, mossor, svampar, lavar och kärlväxter. Inom LifeWatch tillgängliggörs den delmängd av informationen som har koordinatsatts och gjorts tillgänglig via GBIF:s webbtjänst och som gäller svenska fynd av taxa som finns listade i Sveriges taxonomiska databas (Dyntaxa).

Ringmärkningscentralen. Databasen innehåller uppgifterom fåglar ringmärkta i Sverige från 1911 och framåt (dock ej uppgifter om återfynd). Uppskattningsvis en tredjedel av Ringmärkningscentralens data är hittills digitaliserade.

Databasen för observationer av tumlare, Naturhistoriska riksmuseet NRM (via GBIF). Naturhistoriska riksmuseet NRM (via GBIF). Databasen omfattar observationer av levande och döda tumlare som rapporterats till Naturhistoriska museet.

Biologiska museet i Oskarshamn (OHN), Biologiska museet i Oskarshamn (via GBIF). Databasen innehåller information från herbariet i Oskarshamn. Inom LifeWatch tillgängliggörs den delmängd av informationen som har koordinatsatts och gjorts tillgänglig via GBIF:s webbtjänst och som gäller svenska fynd av taxa som finns listade i Sveriges taxonomiska databas (Dyntaxa).

Umeå universitets herbarium UME (via GBIF). Databasen innehåller information från herbariet som utgör en del av Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet. Herbarium UME är ett forskningsherbarium med kollekter av kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar från främst norra Sverige. Inom LifeWatch tillgängliggörs den delmängd av informationen som har koordinatsatts och gjorts tillgänglig via GBIF:s webbtjänst och som gäller svenska fynd av taxa som finns listade i Sveriges taxonomiska databas (Dyntaxa).


Kontaktinformation

Anna Maria Wremp
Kommunikatör och projektsekreterare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
anna-maria.wremp@slu.se, 018-671394

Sidansvarig: Anna-Maria.Wremp@slu.se