SLU-nyhet

Gridbaserad artobservationskarta

Publicerad: 07 september 2016

Nu finns funktionen "Gridbaserad artobservationskarta" i Analysportalen. Den nya funktionen gör det lättare att se i vilka områden det finns tätt med observationer och gör det också möjligt att visa alla träffar från en sökning i en och samma karta.

Genom att göra en sökning och välja att visa sökresultatet i en gridbaserad artobservationskarta, kan man se sökresultetet som ackumulerade artobservationer (blåa prickar), med möjlighet att zooma in i kartan och dela upp ackumulerade observationer i enskilda fynd (gula prickar).

Den nya funktionen gör det möjligt att se alla observationer i en och samma karta, även vid sökningar som genererar ett stort antal datapunkter.

l


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna -maria.wremp@slu.se