SLU-nyhet

Nya filtreringsmöjligheter

Publicerad: 10 mars 2016

Nu finns flera nya funktioner i Analysportalen som gör det möjligt att filtrera taxa utifrån t.ex. substrat, biotoper, rödlistningskategori eller signalarter.

2016-03-10

Filtrera på rödlistestatus

Genom att välja Filter > Rödlista kan du filtrera din sökning till taxa inom alla eller vissa hotkategorier.

Listor från Artfaktadatabasen

Genom att välja Filter > Taxa > Lista från artfakta är det också möjligt att söka ut arter baserat på listor från ArtDatabankens Artfaktadatabas, till exempel arter som är kopplade till vissa biotoper eller substrat.

Skogsstyrelsens naturvårds- och signalarter

Under Filter > Taxa > Lista är det också möjligt att filtrera taxa utifrån Skogsstyrelsens listor över naturvårdsarter och/eller signalarter.


Kontaktinformation

Anna Maria Wremp
Kommunikatör och projektsekreterare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
anna-maria.wremp@slu.se, 018-671394

Sidansvarig: Anna-Maria.Wremp@slu.se