SLU-nyhet

Anrikt pris till initiativrika kunskapsspridare

Publicerad: 30 november 2016

Två av förgrundsgestalterna inom Svenska LifeWatch, Ulf Gärdenfors och Fredrik Ronqvist, tilldelas Roséns Linnépris i zoologi för sina gärningar som artforskare och kunskapsspridare.

Professorerna Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken SLU och Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet har tilldelats Roséns Linnépris i zoologi 2016. De får priset för "sina banbrytande vetenskapliga studier inom zoologisk systematik, för många års insatser för bevarandet och uppmärksammandet av biologisk mångfald, och för att de på ett lysande sätt förmedlat kunskap om arter och deras utbredning i Sverige."

– Jag är mycket glad att få detta fina pris och att därmed mitt och Fredriks arbete med att lyfta statusen för taxonomi och systematik uppmärksammas, säger en lätt omskakad Ulf Gärdenfors.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att få det här priset, säger Fredrik Ronqvist, som också tillägger att han är lite generad:
– Vi har så många duktiga biologer i Sverige, framhåller han respektfullt.

Både Ulf Gärdenfors och Fredrik Ronqvist har varit centrala i mycket av arbetet med att bevara och sprida kunskap om Sveriges flora och fauna genom Svenska artprojektet, som de gemensamt tog initiativet till. De har sedan fortsatt samarbetet inom Svenska LifeWatch, där både ArtDatabanken och Naturhistoriska riksmuseet medverkar i konsortiet.

Priset om vardera 425 000 kr delas ut den 2 december av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund. Roséns priser i botanik och zoologi delades ut första gången 1935.

Fakta:

Roséns priser i botanik och zoologi delas ut av Kungl. Fysiografiska Sällskapet sedan 1935.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se