SLU-nyhet

Data från Virtuella herbariet tillgängligt i Analysportalen

Publicerad: 21 mars 2018

Nu finns data från Virtuella herbariet tillgängligt i Svenska LifeWatch och Analysportalen för biodiversitetsdata. Data skördas kontinuerligt.

Sveriges virtuella herbarium är ett samarbete mellan landets största och viktigaste herbarier. Nu är data från dessa sex herbarium skördat genom Virtuella herbariet och finns tillgängligt i Analysportalen.

Syftet med det Virtuella herbariet är att på ett samordnat sätt digitalisera och tillgängliggöra information om kollekterna i herbarierna. Arbetet, som främst består i konkret digitaliseringsarbete, inklusive koordinatsättning, sker med stöd av Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, SLU. Prioritet har givits åt alger, svampar, lavar och mossor, men även kärlväxter digitaliseras. För att öka tillgängligheten för data har man byggt upp en gemensam söksida för samlingarna och för närvarande är ca 3,5 miljoner kollekter tillgängliga.

Projektet har pågått sedan 2005 och drivs av herbarierna i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. I samarbetet ingår även Oskarshamnsherbariet, vilket innebär att dessa samlingar också är tillgängliga.


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se