SLU-nyhet

Nu finns support för Analysportalen

Publicerad: 19 oktober 2018

Nu finns det support och utbildning för Analysportalen. Svenska LifeWatch vill utveckla och sprida kunskapen om den biodiversitetsinfrastruktur som finns tillgänglig vid ArtDatabanken, och har därför rekryterat Debora Arlt som även forskar vid Institutionen för ekologi.

ArtDatabanken, SLU har från och med oktober anställt Debora Arlt som support och utbildningsansvarig inom Svenska LifeWatch. Hon kommer att arbeta med support och utbildning för Analysportalen men även WRAMs verktyg, samt med datakurering av biotelemetridata (inom den del som heter Wireless Remote Animal Monitoring, WRAM).

Svenska LifeWatch har sedan 2010 med stöd av Vetenskapsrådet bland annat utvecklat system för automatisk skörd av landets större databaser med artdata och för tillgängliggörande, analys och visualisering av data och resultat genom Analysportalen. Fr.o.m. 2018 sker detta i samarbete med Biodiversity Atlas Sweden (BAS).


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872

Debora Arlt, support och utbildningsansvarig Analysportalen och WRAM
ArtDatabanken, SLU
debora.arlt@slu.se

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson