SLU-nyhet

Resultatet från Rödlista 2020 i Analysportalen

Publicerad: 27 maj 2020
Rött bokomslag med fågel. Illustration.

Data från Rödlistade arter i Sverige 2020 finns nu tillgängligt via Analysportalen. Resultatet visar att antalet rödlistade arter har ökat sedan Rödlista 2015, från 4 273 till 4 746.

Rödlistade arter i Sverige 2020 visar sammantaget en viss försämring för Sveriges arter. Även om det finns flera exempel på arter det visat sig gå bättre för, både tack vare åtgärder och ökad kunskap, så har andelen rödlistade arter ökat jämfört med tidigare rödlistor och många arter har också förflyttats till högre hotkategorier.

Fakta:

Rödlistade arter i Sverige 2020, som tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer, är den femte samlade rödlistan för Sveriges djur, svampar och växter. Den första publicerades 2000 och Sverige har sedan dess reviderat och publicerat en rödlista vart femte år. Den allra första svenska listan över hotade arter (ryggradsdjur) publicerades dock redan 1975 och följdes av listor för även andra grupper. Sverige har således 45 års erfarenhet av att beskriva tillstånd och trender för landets arter, på basis av kontinuerlig insamling och bearbetning av uppgifter om deras populationer, livsmiljöer och påverkansfaktorer.


Kontaktinformation

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se