SLU-nyhet

Trädportalen har flyttat in i Artportalen

Publicerad: 27 maj 2020
Mycket grov och stor ek. Eken heter Rumskullaeken.

Rapporteringssystemet för skyddsvärda träd, Trädportalen, har flyttat in i Artportalen.

Alla fynd flyttades över till Artportalen den 25 mars 2020. Fynden blir direkt sökbara i Artportalen och är då inte längre åtkomliga från Trädportalen som samtidigt stängs ner. Data från Trädportalen finns därmed fortfarande tillgängligt även i Analysportalen.

Datat från Trädportalen består av cirka 700 000 fynd av skyddsvärda träd och är till största delen insamlade genom Länsstyrelsernas inventeringar. En mindre del kommer från allmänheten. 


Kontaktinformation