SLU-nyhet

Ökande datamängder utmanar fjärranalys och biotelemetri

Publicerad: 09 januari 2015

Med hjälp av olika slags sensorer kan forskare samla in mängder av data om djur i rörelse, dels GPS-position men även information om t.ex. hjärtfrekvens, blodtryck, kroppstemperatur och olika slags rörelsemönster. Tidningen Miljötrender berättar mer om forskningsområdet i novembernumret 2014.

2015-01-09

Inom forskningsområdet biotelemetri sätter man olika t yper av sensorer på djur för att studera deras beteende eller fysiologi på avstånd. Biotelemetri utgör basen i forskningsinfrastrukturen WRAM (Wireless Remote Animal Monitoring), som tar hand om och tillgängliggör stora mängder biotelemetrisk data. 

Läs mer om WRAM i senaste numret av SLU:s tidning Miljötrender (nov 2014).


Kontaktinformation

Anna Maria Wremp
Kommunikatör och projektsekreterare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
anna-maria.wremp@slu.se, 018-671394

Sidansvarig: Anna-Maria.Wremp@slu.se