SLU-nyhet

SLW-BioVeL showcase vann pris i RDA:s climate data challenge

Publicerad: 07 oktober 2015

Det vinnande exemplet visar möjligheterna att använda BioVeL-infrastrukturen för tvärvetenskapliga analyser av ekologiska effekter i marina och terrestra ecosystem på grund av klimatförändringar.

2015-10-07

Med hjälp av BioVeL:s modelleringsmiljö och datamängder från olika informationskällor har man kunnat skapa skalbara och halvautomatiska analytiska cykler som förutsäger spridningen av myggburna sjukdomar som svar på det förändrade klimatet över den europeiska kontinenten. Det framtagna arbetsflödet kommer att kunna användas för att göra fler förutsägelser om ett stort antal sjukdomsöverförande myggarter och med en mängd olika ingångsvariabler.

 


Research Data Alliance (RDA) arbetar för att bygga sociala och tekniska broar för ökat utbyte av forskningsdata. Deras vision är att forskare och innovatörer öppet delar data mellan olika discipliner, teknologier och länder som ett medel för att ta itu med de stora utmaningarna i samhället.

Medlemmarna kommer främst från Europa och Nordamerika men RDA är ett växande globalt nätverk med ett allt större inflytande på byggandet av sociala, organisatoriska och tekniska infrastrukturer för forkningsdata runt om i världen.

Det vinnande förslaget finns här: https://rd-alliance.org/rda-p6-climate-change-data-challenge-application-g%C3%B6teborg-university-department-marine-sciences.html


Kontaktinformation

Anna Maria Wremp
Kommunikatör och projektsekreterare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
anna-maria.wremp@slu.se, 018-671394

Sidansvarig: Anna-Maria.Wremp@slu.se