SLU-nyhet

Utlysning: Förslag om ny infrastruktur inom SITES

Publicerad: 15 juni 2015

SITES efterlyser förslag på ny infrastruktur inom terrester och limnisk fältforskning! Under 2015 välkomnas särskilt förslag på infrastruktur som innebär möjlighet att utveckla forskningen om levande organismer, samt deras interaktion med omgivningen.

2015-06-15
 
SITES ger forskarsamhället möjlighet att ge förslag på anläggning av ny infrastruktur, som svarar mot behoven hos dagens - och morgondagens ekosystemforskning. Alla forskare, oavsett organisatorisk tillhörighet, har möjlighet att lämna förslag. Den föreslagna forskningsinfrastrukturen ska vara öppet tillgänglig för alla forskare och uppfylla särskilda villkor som beskrivs i utlysningstexten.
 
Sista ansökningsdag: 5 oktober
 
 
Om SITES
Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)
          Är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning
          Ska bidra till att stärka svensk forskning baserad på mätningar och experiment utförda i fält
          Är tillgänglig för forskare på lika villkor oavsett forskarens hemvist
 
SITES består av nio forskningsstationer: Abisko, Tarfala, Svartberget, Röbäcksdalen, Grimsö, Erken, Asa, Skogaryd och Lönnstorp. SITES stöds av Vetenskapsrådet  tillsammans med  huvudmännen för stationerna, dvs. Göteborgs universitet, Polarforskningssekretariatet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms universitet och Uppsala universitet. Koordinator för SITES är SLU.

Kontaktinformation

Anna Maria Wremp
Kommunikatör och projektsekreterare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
anna-maria.wremp@slu.se, 018-671394

Sidansvarig: Anna-Maria.Wremp@slu.se