Swedish LifeWatch Web Feature Service WFS

Senast ändrad: 14 mars 2022

Våra WFS- och WMS-tjänster tillåter dig att hämta in data till ditt eget GIS-program. Du kan också använda tjänsterna för att göra direktanrop i din webbläsare utan att gå via ett GIS-program.

Alla data inom Svenska LifeWatch är åtkomliga via WFS- och WMS-tjänster. WFS och WMS är två internationella standarder för åtkomst av data via internet. WFS (Web Feature Service) publicerar geografisk information i vektorformat, medan WMS (Web Map Service) publicerar kartinformation i rasterformat.

Båda standarderna är framtagna av Open Geospatial Consortium (OGC). LifeWatch rekommenderar i första hand fram WFS som en mycket användbar standard.

Bra att känna till

De data som finns i vår WFS-tjänst skördas från ett flertal olika dataleverantörer. Datainnehåll, databasernas uppbyggnad och deras syfte kan skilja sig åt. Därför är det data som skördas till SLW minsta gemensamma nämnaren enligt Darwin Core-formatet.

Uppdateringar i de underliggande databaserna skördas regelbundet från dataleverantörerna. Varje natt begärs en uppdatering och utförs om ändringar finns. Det kan dröja några dagar innan förändringar hos dataleverantörerna syns i våra WFS-tjänster.

Åtkomst

För att komma åt data i en WFS-tjänst används URL-anrop enligt OGC-standarden GetCapabilities , DescribeFeatureType , GetFeature och olika filtermetoder för att hämta data i begärda referenskoordinatsystem och format såsom GML, Shape och JSON .

Mer om OGC-standarden 

Data kan nås genom att ansluta till tjänsten med hjälp av ett GIS- verktyg som QGIS eller ArcGIS . För ett exempel på hur man gör en QGIS anslutning, se här. I ArcGIS måste verktyget ”interoperability tool” vara aktiverat (se ArcGIS manualer).

För att få en snabb överblick över datalagren kan du gå till användargränssnittet på vår Geoserver web site och välja att förhandsgranska lagret. 

Övrigt

Uppgifterna i vår WFS-tjänst består av publika artobservationer som skördas från de databaser som ingår i infrastrukturen (däribland Artportalen). Observationsdata som är icke-publika visas inte.  Var medveten om att datamängden är ganska stor och begränsa ditt uttag om det är möjligt. Formatet följer Darwin Core-standard, med några extra attribut som beskrivs i tabellen nedan:

Attribut i Swedish LifeWatch web feature service


Kontaktinformation

Matts Djos, IT-arkitekt
SLU Artdatabanken
matts.djos@slu.se, 018-67 25 46