Att göra ett WFS-anrop

Senast ändrad: 05 februari 2018

Det finns tre olika typer av anrop som man kan göra till en WFS-tjänst. Man kan be om en beskrivning av vad tjänsten kan (GetCapabilities), man kan be om beskrivning av en specifik datamängd (DescribeFeatureType) och man kan hämta objekt (GetFeature).

För att be om en beskrivning av vad Svenska LifeWatchs WFS-tjänst kan göra använder man följande anrop:

http://slwgeo.artdata.slu.se:8080/geoserver/ows?&VERSION=1.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

Resultatet innehåller bland annat namn på vilka typer av datamängder/lager som finns i tjänsten:

Exempel på resultat av GetCapabilities-anrop

För att begära en beskrivning av datamängden/lagret använder man följande anrop:

http://slwgeo.artdata.slu.se:8080/geoserver/wfs?&VERSION=1.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME
=SLW:AllSwedishOccurrences

Resultatet visar bland annat vilka attribut som finns till punktobjekten. Attributen finns listade i tabellen nedan.

Attribut i Swedish LifeWatch WFS service

För att hämta punktobjekt använder man följande anrop. Eftersom databasen innehåller många objekt och det finns begränsningar för hur mycket man får hämta i taget, så måste man begränsa antalet till t.ex. 100 objekt:

http://slwgeo.artdata.slu.se:8080/geoserver/wfs?&VERSION=1.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=
SLW:AllSwedishOccurrences&maxFeatures=100

Paging:

Följande 100 objekt hämtas med tillägget &startIndex på följande vis:

http://slwgeo.artdata.slu.se:8080/geoserver/wfs?&VERSION=1.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=
SLW:AllSwedishOccurrences&maxFeatures=100&startIndex=100

De ovan nämnda attributen kan man använda för att göra en filtrering av datamängden. För att hitta alla punkobjekt som representerar exempelvis dalripa så lägger man till ett filter som opererar på attributet DyntaxaTaxonID. Värdet som motsvarar dalripa är 102944. (Alla värden för DyntaxaTaxonID är enkelt att hitta på  www.dyntaxa.se eller www.dyntaxa.se/?search=dalripa.)

För att hämta de första 100 punktobjekt som representerar dalripa använder man följande filter:

&Filter=<Filter><PropertyIsEqualTo><PropertyName>DyntaxaTaxonID</PropertyName>
<Literal>102944</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter>&format=image/tiff

Denna sträng (utan mellanslag) ska ligga efter &maxFeatures

Mer om filter

Mer om termerna/attributen i DarwinCore-standarden


Kontaktinformation

Matts Djos, IT-arkitekt
SLU Artdatabanken
matts.djos@slu.se, 018-67 25 46

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se