Historik

Senast ändrad: 06 mars 2020

Vetenskapsrådet utlyste 2009 medel till uppbyggnad och drift av nationella och internationella infrastrukturer för svensk forskning av högsta kvalitet. Svenska LifeWatch var ett av de projekt som beviljades medel, som en framtida resurs för svensk biodiversitetsforskning.

I juni 2010 ingick Vetenskapsrådet avtal med SLU om att SLU Artdatabanken ska leda utvecklingen av Svenska LifeWatch. Ett konsortieavtal mellan de ingående samarbetsparterna undertecknades i juni 2011.

Svenska LifeWatch har byggts upp inom delprojekt och moduler, som levererats efterhand som de blivit färdiga. En viktig milstolpe var lanseringen av Analysportalen i slutet av 2013, som ger samlad tillgång till alla data inom infrastrukturen. Fler viktiga byggstenar är DINA-systemet för naturvetenskapliga samlingar och verktyg för forskning och analys av planktondata (Nordicmicroalgae och Plancton Toolbox).

Läs mer om de verktyg och tjänster som LifeWatch erbjuder

Svenska LifeWatch räknas till de så kallade omfattande infrastrukturerna som Vetenskapsrådet finansierar. Dessa karaktäriseras bland annat av att Vetenskapsrådet ser dem som ett långsiktigt åtagande.


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
SLU Artdatabanken
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872