Öppna data

Senast ändrad: 28 februari 2018

Huvuddelen av alla data som nås genom Svenska LifeWatch är fritt tillgängliga för alla. Undantaget är information om skyddsklassade arter. Ett användarhanteringssystem styr extra åtkomst till data på samma sätt som i Artportalen.

ArtDatabankens hemsida finns mer information om hantering av skyddade fynd.


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
SLU Artdatabanken
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872