Öppna data

Senast ändrad: 28 juni 2016

Huvuddelen av alla data som nås genom Svenska LifeWatch är fritt tillgängliga för alla. Undantaget är information om skyddsklassade arter. Ett användarhanteringssystem styr extra åtkomst till data på samma sätt som i Artportalen.

ArtDatabankens hemsida finns mer information om hantering av skyddade fynd.


Kontaktinformation