Tillfällig tillgänglighetsredogörelse för Svenska LifeWatch

Senast ändrad: 24 september 2019

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Svenska LifeWatch:s webbplatser och digitala tjänster på SLU ArtDatabanken och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.


Kontaktinformation