Tillfällig tillgänglighetsredogörelse för Svenska LifeWatch

Senast ändrad: 24 september 2019

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Svenska LifeWatch:s webbplatser och digitala tjänster på SLU ArtDatabanken och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.


Kontaktinformation

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se