Riktlinjer för citering

Senast ändrad: 05 februari 2018

Har du använt Analysportalen för att hämta data som ligger till grund för en publikation? Så här refererar du till Svenska LifeWatch:

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

"Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda data providers]. Analysportalen är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska LifeWatch-projektet (Grant No. 829-2009-6278).

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer.

Fakta:

Meddela oss gärna om du har publicerat med data från Svenska LifeWatch!

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se