Riktlinjer för citering

Senast ändrad: 14 mars 2022

Har du använt Analysportalen för att hämta data som ligger till grund för en publikation? Så här refererar du till Svenska LifeWatch:

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

"Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda dataproviders]. Analysportalen är finansierad av Vetenskapsrådet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genom den nationella forskningsinfrastrukturen Svenska LifeWatch (Grant No. 2017-00634)."

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer.

Fakta:

Meddela oss gärna om du har publicerat med data från Svenska LifeWatch!