Rapporter och artiklar

Senast ändrad: 27 februari 2019

Swedish LifeWatch – a national e-infrastructure for biodiversity data. 
Summary report 2010–2016. ArtDatabanken SLU 2017.

Gustafsson, L. 2017. Naturvärdesregioner - ett nytt verktyg för planering av naturvård i skogen. Slutrapport till WWF.

Tuija Sonkkila, 2017. Wild boars amongst us. http://tuijasonkkila.fi/wildboar.html

Wremp, A.M. Enklare använda gröna data. Miljötrender 2016 
# Grönare beslutsunderlag. Läs som pdf

Kindvall, O., in collaboration with Roscher, S., Bailly-Maître, J. and Šípková-Gaudillat, Ž., 2015. Dyntaxa taxon concept administration and how to handle information related to taxa.TC/BD report to the EEA.

Dyntaxa taxon concept administration and how to handle information related to taxa

Hanssen F (ed), Heggberget T (ed), Bladt J, Endresen D, Forsius M, Gudmundsson G, Gärdenfors U, Heiðmarsson S, Kindvall O, Koch W, Koviula K, Laiho EL, Laine K, Obst M, Skov F, Telenius A, Valland N, Wasowicz P, Wremp AM (2014) Nordic LifeWatch Cooperation. Final report. 68 pp.

Nordic Lifewatch Cooperation - Final report 

Dettki, H., Ericsson, G., Giles, T. & Norrsken-Ericsson, M. (2012): Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) – A new international database e-infrastructure for telemetry sensor data from fish and wildlife. pp. 247-256. In: Proceedings Etc 2012: Convention for Telemetry, Test Instrumentation and Telecontrol (Eds. The European Society of Telemetry). Books on Demand, pp. 292, ISBN: 978-3-7322-5646-4.

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se