LifeWatch Summary Report 2010-2016

Senast ändrad: 14 mars 2022

Svenska LifeWatch har sedan starten 2010 framgångsrikt byggt upp en infrastruktur för svensk biodiversitets- och ekosystemforskning, som idag tillgängliggör över 70 miljoner artobservationer och en rad tjänster och verktyg för forskare och naturvårdare.

LifeWatch Summary Report 2010-2016 sammanfattar det som åstadkommits inom Svenska LifeWatch från starten 2010 och fram till 2016: Datainnehåll, verktyg och tjänster, internationella samarbeten, pilotstudier och olika applikationer och användningsområden.

Ladda hem rapporten (pdf)

Läs som bläddertidning

För förfrågningar om tryckta exemplar, kontakta lifewatch@slu.se .

Fakta:

Vetenskapsrådet gav år 2010 i uppdrag till SLU att leda uppbyggnaden av en svensk forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata och den 1 juni 2011 skrevs ett avtal mellan SLU, Göteborgs, Lunds och Umeå universitet, samt Naturhistoriska riksmuseet och SMHI att bilda konsortiet Svenska LifeWatch. Svenska LifeWatch skördar, standardiserar och tillgängliggör idag 70 miljoner artobservationer av 35 000 arter från 15 olika databaser. Data är fritt tillgängliga för forskare, naturvårdare och andra i form av olika webbtjänster.


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
SLU Artdatabanken
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872