Svenska LifeWatch's supporttjänst

Senast ändrad: 14 mars 2022

Välkommen till Svenska LifeWatchs supporttjänst. Vi erbjuder användarstöd till forskare med syfte att främja nytt och tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald, ekosystem och naturvård.

Våra experter kan hjälpa till med:

  • Leverans, förvärv och formatering av relevanta dataset
  • Bearbetning av dataset från biologiska sensorer, inventerings- och övervakningsprogram
  • Rådgivning och handledning inom hantering och publicering av biodiversitetsdata
  • Analytiskt stöd och hjälp med relevanta analysverktyg
  • Utveckling av nya och uppkoppling av befintliga datatjänster till vår infrastruktur
  • Utbildning inom biodiversitetsinformatik

Kontakta oss under adressen debora.arlt@slu.se


Kontaktinformation

Debora Arlt, support och utbildningsansvarig Analysportalen och WRAM
ArtDatabanken, SLU
debora.arlt@slu.se